Aaand it's gone.

Ik weet echt niet meer wat ik doen moet.

Jij bent aardig, dan koud, dan weer lief en dan een klootzak. Ik wil simpelweg weten, wat jij denkt. Maar iedere keer wanhoop ik aan je.

En eigenlijk, heb ik je niet nodig. Jij bent niet perfect, niet wonderschoon, niet volmaakt.

Ik wil je alleen omdat ik je niet hebben kan.
En je benut dat.

Ik hoop jij ontmoet iemand die net is als jij. Iemand die je wond.

15.7.12 20:25

Werbung


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen